^Przesuń do góry


Przy zakupie używanego pojazdu szczególną uwagę powinniśmy poświęcić ubezpieczeniu OC samochodu. Co dzieje się z polisą OC przy zakupie pojazdu?

Najważniejsze kwestie w umowie ubezpieczeniowej

Podczas zawierania transakcji kupna-sprzedaży pojazdu ubezpieczonego w ramach obowiązkowej polisy OC następuje przejście praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia pomiędzy zbywcą i kupującym. Na zbywcy spoczywa dodatkowo obowiązek poinformowania swojego dotychczasowego ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Ma na to, zgodnie z treścią ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - 14 dni. Jest to o tyle ważne, że jeśli tego nie dokona, to wszelkie szkody zgłoszone z jego dotychczasowej polisy mogą obciążać jego historię ubezpieczeniową w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jak kupić pojazd z ubezpieczeniem?

Przed zakupem używanego pojazdu kupujący powinien poprosić sprzedawcę o przedstawienie ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jak informuje oferująca ubezpieczenia komunikacyjne firma Aviva, przy zakupie samochodu na nabywcę przechodzi ubezpieczenie OC dotychczasowego właściciela auta, a wraz z nim prawa i obowiązki wynikające z posiadania polisy. Jeśli sprzedający nie jest w stanie przedstawić umowy ubezpieczenia OC dla sprzedawanego samochodu używanego, lepiej zaniechać jego zakupu. Może się zdarzyć, że nie opłacał on wcale składek na OC samochodu. Dlatego najlepiej będzie poprosić właściciela auta o okazanie stosownego dowodu wpłaty na ubezpieczenie OC. Zasada ograniczonego zaufania do sprzedającego jak najbardziej znajduje tutaj swoje zastosowanie.

Nowa umowa OC

Kupujący pojazd używany ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu go, lecz nie ma takiego obowiązku. Wypowiedzenie umowy wymaga złożenia w formie pisemnej odpowiedniego oświadczenia, a właściciel pojazdu musi wówczas zawrzeć nową polisę OC. Warto w tym miejscu także podkreślić, że w świetle regulacji obowiązujących od początku 2012 roku, umowa ubezpieczenia, która przeszła na nowego właściciela pojazdu nie ulega automatycznemu odnowieniu. 

Warto o tym pamiętać, gdyż konsekwencje braku umowy ubezpieczenia OC mogą w sposób bardzo istotny obciążyć budżet domowy (poczynając od mandatu za brak takiego dokumentu podczas kontroli - 50 zł, poprzez karę wymierzaną przez UFG - nawet ponad 3.200 zł w przypadku pojazdu osobowego i przerwy w ochronie dłuższej niż 14 dni, aż po kwoty idące w dziesiątki, setki czy nawet miliony złotych, jeśli z własnej kieszeni będziemy zobowiązani pokryć koszty wyrządzonej nieubezpieczonym pojazdem szkody).

Jeśli nowy właściciel samochodu nie wypowie przejętej polisy OC, musi liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może, po uzyskaniu informacji o zmianie właściciela auta, dokonać rekalkulacji składki, uwzględniając zniżki i zwyżki przysługujące nowemu nabywcy od dnia przeniesienia prawa własności.

Copyright © 2014. Auto Handel Kiwi - Skup aut Poznań, Swarzędz, Włocławek, Radziejów, Lubraniec  Rights Reserved.